مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد در گفت وگو با پانا: استاندارد تنها متولی تعیین کیفیت کالا شد/دستگاه‌ها حق دخالت در تعیین کیفیت کالا را ندارند

خبرگزاری پانا : مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد از این پس تنها سازمان متولی تعیین کیفیت کالاها در کشور است که در تاریخ 14شهریور ماه سال جاری در دولت مصوب و به تمامی دستگاهها ابلاغ شده است .
فریدون بلغاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: از این پس مسوولیت تعیین ،تدوین و نشر مقررات و استانداردهای کلیه کالاها به استثنای دارو بر عهده سازمان استاندارد است و سایر دستگاهها باید به گونه ای عمل کنند که هیچ اقدام موازی با سازمان استاندارد انجام ندهند .
مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهارکرد: براساس قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصول های صنعتی تاکید می شود که تمامی کالاها تحت کنترل بوده و استانداردهای نظارت بر واردات را دارا باشد تا امکان ورورد به کشور را داشته باشند و از سوی دیگر در قانون رفع موانع تولید نیز پیش بینی شده تا سازمان استاندارد متولی نظارت بر کیفیت تولید یا واردات کالاها به کشور باشد .
وی ادامه داد: به تازگی در بخشنامه ای ازسوی ریاست جمهوری تمامی امور مربوط به کیفیت باید توسط سازمان استاندارد انجام شود و هیچ دستگاه و سازمان اداری دیگر حق دخالت در تعیین کیفیت کالاهای تولیدی یا وارداتی را ندارد .
بلغاری گفت: این بدان معناست که اگر در گذشته یک واحد به طور مثال غذایی برای تعیین کیفیت کالا به وزارت بهداشت یا سایر دستگاهها مراجعه می کرد از این پس تنها سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مجاز به تعیین استاندارد کالا هستند.
مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد از این پس تنها سازمان متولی تعیین کیفیت کالاها در کشور است که در تاریخ 14شهریور ماه سال جاری در دولت مصوب و به تمامی دستگاهها ابلاغ شده است.