یك مقام مسوول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت : پنجره واحد اطلاعات و خدمات سرمايه گذاري را تسهيل كرد

مدير پنجره واحد اطلاعات و خدمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، از تسهيل سرمايه گذاري در بخش صنعت ، معدن و تجارت با راه اندازي پنجره واحد اين حوزه خبر داد.   
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران‌( شاتا) ، زري نوري فرد اضافه كرد : پنجره واحد ، با يكپارچه سازي اطلاعات ، فرآيندهاي كاري و ساده سازي جريان‌هاي اطلاعاتي بين دولت و سرمايه گذاران اين امكان را به متقاضيان مي دهد تا كليه امور مربوط به سرمايه گذاري آنها  توسط يك مديريت (يكپارچه) واحد و منسجم پيگيري گردد.
نوري فرد دسترسي آسان به اطلاعات و استفاده از راهنما‌هاي موجود در پنجره واحد، عدم نياز به تكميل مكرر فرم هاي تكراري، شفافيت فرايند هاي اجرايي و جلوگيري از انحصار اطلاعات را از ديگر مزيت هاي پنجره واحد عنوان كرد و افزود:  بطور كلي تمامي اطلاعات و تقاضاها در خصوص انجام يك فعاليت يا سرمايه گذاري خاص از طريق مراجعه به يك واحد انجام شده و نتايج حاصله نيز از همان واحد دريافت مي گردد .
وي ادامه داد: بدين ترتيب ضمن كاهش بروكراسي اداري و صرف زمان و رفت و آمدهاي مكرر اين امكان بوجود مي آيد تا متقاضي به راحتي روند كار خود را پيگيري نمايد.
به گفته نوري فرد، با پياده سازي كامل پنجره واحد سرمايه گذاران ، اعم از داخلي و خارجي ديگر نيازي به مراجعه به ساير دستگاه‌هاي اداري و اجرايي براي انجام امور سرمايه گذاري نداشته و تمامي خدمات از طريق اين پنجره ارائه مي شود .
مدير پنجره واحد اطلاعات و خدمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد: در اين درگاه تلاش شده كليه خدمات مورد نياز متقاضي مد نظر قرار گرفته و از زماني كه سرمايه گذار تصميم به سرمايه گذاري مي نمايد  تا مرحله راه اندازي و پس از آن توسط اين درگاه پشتيباني خواهد شد.
نوري فرد با اشاره به ماده 70 (قانون پنجم توسعه) وبهبود فضاي كسب وكارتصريح كرد : بر ان اساس آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، موظف به مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز از طريق ايجاد پنجره واحد بصورت حقيقي يا در فضاي مجازي است.
وي ادامه داد: اين امر به گونه اي بايد باشد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تجاوز نكند.
نوري فرد افزود : بر اين اساس همچنين دستگاه هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات ازطريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام كنند و همكاري لازم را به عمل آورند.
وي ارائه خدمات به مراجعين حضوري وزارتخانه متبوع خود را از طريق استقرار ميز خدمت از اقدامات در حال اجرا در پنجره واحد دانست و اظهار داشت:  از ويژگي هاي ميز خدمت جلوگيري از اتلاف وقت و سردرگمي مراجعين در دفاتر مختلف مي باشد.
نوري فرد با تاكيد بر تسهيل سرمايه گذاري و جلوگيري از سردرگمي سرمايه گذاران افزود : پنجره واحد به نام بهين ياب خدمات مربوط به مجوزها را در درگاه اطلاعات و خدمات به آدرس Http://www.behinyab.ir قرار داده است.
به بيان وي ، بخشي از خدمات پنجره واحد شامل سرمايه گذاري، محصولات، منابع انساني، فناوري، تامين مالي، انرژي ، بنگاه هاي اقتصادي، تجارت خارجي و جريان كالا (لجستيك) مي باشد.