غیبت دوباره وزرا/ شورای گفت‌و‌گوی مجلس ‌و بخش ‌خصوصی تشکیل ‌شد

خبرگزاری فارس: با غیبت اعضای اصلی دولتی در شورای گفت‌وگو و حضور پررنگ نمایندگان مجلس در این شورا به نظر می‌رسد باید از این پس نام این شورا را به «شورای گفت‌وگوی مجلس و بخش خصوصی» تغییر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با غیبت اعضای اصلی دولتی در شورای گفت‌وگو و حضور پررنگ نمایندگان مجلس در این شورا به نظر می‌رسد باید از این پس نام این شورا را به شورای گفت‌وگوی مجلس و بخش خصوصی تغییر داد.
بنابراین گزارش،اوج اختلافات دولت و پارلمان بخش خصوصی به دلیل تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و ارتباط مؤثر مجلس و بخش خصوصی بوده است و بارها برخی اعضای دولتی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی به دنبال آن است تا به شکل یک قوه تصمیم‌گیر ظاهر شود.
به گزارش فارس امروز در حالی بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است که برخی از اعضای اصلی هنوز با گذشت 20 جلسه در این شورا حضور پیدا نکرده‌اند و پس از تعطیلی 4 ماهه شورای گفت‌وگو در هر جلسه تنها 2 تا 3 معاون وزیر حضور پیدا می‌کنند.
بنابراین گزارش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و عدم حضور اعضای اصلی در واقع به نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود.
از طرفی براساس دستورالعمل اجرایی شورای گفت‌‌وگو هر وزیر تنها سه جلسه می‌تواند غیبت کند و اگر بیش از این باشد جلسات به رسمیت شناخته نمی‌شود.


یبت دوباره وزرا/ شورای گفت‌و‌گوی مجلس ‌و بخش ‌خصوصی تشکیل ‌شد