پيام سفير جمهوري اسلامي ايران در محكوميت اقدام زشت توهين به ساحت مقدس رسول الله (ص)


بسم الله الرحمان الرحیم
بار دیگر تهیه فیلمی موهن و انزجار آمیز مبنی بر بی حرمتی بر حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام از سوی عناصری که بقاء خود را در تفرقه ، هرج و مرج و آشوب بین ملتها ، مذاهب و فرهنگها می بیند  احساسات و روحیات نه تنها مسلمانان که امری بدیهی است بلکه انسان های آزاده جهان را جریحه دار و فضای بین المللی را نآارام و ملتهب کرده است.
اینجانب به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن همراه با خیل مسلمانان و انسانهای آزاد اندیش جهان این اقدام شرم آور را شدیدا محکوم میکنم
مسلمانانی که احساسات آنها در اثر این توهین جریحه دار شده است در اعتراض به این اقدام در مقابل سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف دنیا تجمع کرده و خواستار توضیح و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این باره شده اند.
اما اینکه چرا مسلمانان جهان اعتراضات خود را متوجه دولت آمریکا کرده اند باید گفت، دولت آمریکا در حالیکه خود را مدافع احترام به فرهنگها ، ادیان و مذاهب و فرهنگها می داند عملا در قبال این فاجعه بزرگ بشری و توهین به پیامبر خدا سکوت کرده و با سکوت خود مسببین این عمل را مورد حمایت خود قرار داده است. امیدوارم که مقامات مسئول در آمریکا ضمن عذر خواهی از مسلمین جهان، هرچه سریعتر با دستگیر و محاکمه ومجازات عاملین توهین به پیامبر اسلام در راه اجرای عدالت و همبستگی بین فرهنگها و ادیان گام بردارند. تا برای همیشه به این گونه تحرکات که با روح حقوق بشر واصل احترام به فرهنگها و ادیان در تضاد است پایان داده شود .

مهدی صفری – سفیر جمهوری اسلامی ایران – پکن