قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت خواستار شد: بيانات رهبر انقلاب در مديريت صحيح نقدينگي اجرايي شود

قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت در امور كسب و كار با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت با ايشان افزود : ايشان تاكيد كردند كه اگر در مقابل نقدينگي ، توليد و كالا وجود داشته باشد و به سمت توليد هدايت شود تبعات و مشكلات آن نيز كنترل مي شود.

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا) مسعود موحدي در  نشست هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با موضوع مديريت نقدينگي بنگاهها ، اضافه كرد : مقام معظم رهبري دولتمردان را موظف كردند كه با توجه به شرايط اقتصاد مقاومتي شرايط مناسب تري براي توليد ملي فراهم شود و بايد اين تلاشها شدت پيدا كند.
موحدي تاكيد كرد : ‌انتظار اين است كه سيستم هاي پايشي ، نقدينگي را به طور صحيحي در بخشهاي توليدي مورد استفاده قرار بدهند و علاوه بر آن مديريت كاهش قيمت تمام شده و كاهش هزينه ها در بخش توليد نيز مورد توجه باشد.
وي اضافه كرد: نقدينگي در جامعه  هم بر تجهيز بنگاهها و هم تورم تاثير گذار است از اين رو بايد به طور صحيحي مديريت شود.
موحدي مديريت نقدينگي را با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مستلزم داشتن مديريت خاص  دانست و گفت : در صورت وجود نقدينگي بدون مديريت صحيح و هدايت به سمت بخشهاي مولد و توليدي تورم در جامعه بروز مي كند و تبعات و مشكلاتي را به همراه خواهد داشت..