دودانگه خبر داد: ارايه تسهيلات جديد به بخش صنعت

روابط عمومي صندوق توسعه ملي در پي انتشار خبر پشتيبانـي دو ميليـارد دلاري از صنـعت كه در گفت‌وگو با عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي عنوان شده بود توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، توضيحات روابط عمومي به شرح زير است:
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت به صورت ريالي به بخش‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي با نرخ تعيين شده توسط بانك مركزي به ريال تبديل مي‌شود، گفت: تسهيلات جديدي براي پشتيباني از صنعت و واحدهاي توليدي اختصاص خواهد يافت.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اخبار منتشر شده مبني بر تامين ارز بخش توليد و صنعت از محل منابع صندوق توسعه ملي، اظهار كرد: هر سازوكاري كه براي مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت تنظيم شود، همان سازوكار براي تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال موضوعيت خواهد داشت و نرخ تعيين شده توسط بانك مركزي مبناي عمل قرار مي گيرد.
وي با تاكيد بر اين‌كه با توجه به ارزي بودن تسهيلات صندوق توسعه بحث تبديل ريالي در مورد منابع ارزي موضوعيت ندارد، خاطرنشان كرد: تغييرات برابري يا با دلار در مورد منابع ارزي صندوق توسعه صدق نمي‌كند وآنچه مطرح مي‌شود در مورد 20 درصدي است كه بايد به بخش صنعت و معدن و كشاورزي به صورت ريالي پرداخت شود.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: 80 درصد مابقي منابع صندوق توسعه به صورت ارزي پرداخت خواهد شد.

خبرگزاری ایسنا