یک راه حل برای جمع آوری اسکناس

تنها راه کار جمع آوری نقدینگی سرگردان جمع آوری آن توسط بانک مرکزی با استفاده از ذخایر مناسب طلاست و این اسکناس های کاغذی باید از چرخه اقتصاد خارج شوند.
رییس کمیته واردات اتاق ایران گفت: تنها راه کار جمع آوری نقدینگی سرگردان جمع آوری آن توسط بانک مرکزی با استفاده از ذخایر مناسب طلاست و این اسکناس های کاغذی باید از چرخه اقتصاد خارج شوند.

به گزارش پانا، مجیدرضا حریری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راه ها برای حذف اسکناس کاغذی آن است که بانک مرکزی نقدینگی سرگردان را با استفاده از ذخایر مناسب طلا خریداری و آن را از چرخه خارج کند.

رییس کمیته واردات اتاق ایران گفت: نقدینگی اکنون بازار طلا و ارز را نشانه گرفته و به همین دلیل تنشی در این بازار به وجود آورده و مشکل اصلی نقدینگی لجام گسیخته ای است که متأسفانه به سمت تولید هدایت نمی شود.

وی تأکید کرد: اگر مدیریت مناسبی برای هدایت نقدینگی انجام نشود نقدینگی هر روز به یک بازار که جذابیت بیشتری دارد هدایت می شود.

حریری اظهار کرد: تنها راهکار خروج از وضعیت کنونی آن است که بانک مرکزی اسکناس جمع آوری شده حاصل از نقدینگی را از چرخه خارج کند و مانع برگشت دوباره آن به سیستم بانکی شود و این تنها راهکاری است که در شرایط موجود می تواند در کاهش نقدینگی موثر باشد.

رییس کمیته واردات اتاق ایران تأکید کرد: بانک مرکزی ذخایری مناسبی از طلا در اختیار دارد که اگر آن را با اسکناس موجود در دست مردم تعویض کند به طور قطع در کاهش نقدینگی موثر خواهد بود.

خبرگزاری همیان