خدمات اخذ ویزا چین

مدارک مورد نیاز برای ویزای چین:

1- اصل دعوتنامه معتبر
2-یک قطعه عکس
3-گذرنامه (با دارا بودن حداقل 6 ماه اعتبار)

4-فرم تکمیل شده ویزا

4-1-فرم ویزای مربوط به سفارت چین را از {اینجا} دانلود و با استفاده از نرم افزار مربوطه آنرا پر نمائید

2-4-در صورتیکه برای پر کردن فرم ویزا نیاز به راهنمایی دارید می توانید به
{این} صفحه مراجعه کنید.
(نمونه فرم پر شده)

3-4-
در صورتی که با همراه(همسفر) خود دارای گذرنامه  مشترک میباشید فرم مربوط به ایشان را از {اینجا} دانلود نمایید.

روزهای ویزا در سفارت چین: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه