چین برای ساخت ماهواره پاکستانی کمک مالی ارائه می دهد

28 شهریور 88

پكن :  خبرگزاری روسي «ریا نووستی»/ چین به پاکستان در ساخت ماهواره جدید مخابراتی کمک می کند .
توافقنامه ای که اعطای وام با تخفیف به مبلغ 1.35 میلیارد یوآن (حدود 200 میلیون دلار) را از سوی چین برای ساحت ماهواره در نظر دارد،  در پایتخت پاکستان به امضا رسید.

ماهواره مخابراتی PAKSAT-1R  باید در مدار جایگزین ماهواره کنونی Pakistan Space Craft شود که تا سال 2011 فعال خواهد بود.  

انتظار می رود که PAKSAT-1R بتواند تا دو - سه سال آینده وارد مدار شود. بر اساس توافقات حاصله، شركت  چینی Great Wall Industry Corporation (CGWIC )     و کمیسیون
Space and Upper Atmospheric Research Commission (SUPARCO) ) پاکستان بطور مشترک به ساخت آن خواهند پرداخت