ظرفیت تولید غلات چین به 500 میلیون تن رسید

28 شهریور 88

بنا به گزارش اکونیوز: اداره ملی آمار چین گفت : ظرفیت تولید غلات چین به 500 میلیون تن رسیده است و امنیت غلات چین کاملا تأمین شده است

همچنین چین با داشتن 10 درصد مزارع جهان 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کرده است که یک معجزه به شمار می رود.
همچنین تأکید شده است که در 20 سال اخیر، بحران های اقتصادی منطقه ای و بین المللی بر اقتصاد چین تأثیرات جدی داشته است.
اما با توجه به ظرفیت و توانایی بالا و ثبات کشاورزی چین، بنیان خوبی برای تعدیل و کنترل کلان و توسعه باثبات اقتصادی کشور ایجاد شده است