افزايش ظرفيت توليد مواد اوليه شيشه

7 مهر 88

بنا به گزارش شين هوا   گروه صنعتي   Taiwan Glass Group    ساخت كارخانه توليد   Soda ash  و آلومينيوم كلرايد  با ظرفيت يك مليون تن  از هريك  در سال را در  استان جيانگسو  ومنطقه " خواي آن "   آغاز نموده است .
ارزش اين پروژه معادل 14/1 مليارد دلار  مي باشد .  با توجه به منابع غني موجود در منطقه  توليد مزبور صنعت شيشه سازي چين را از تامين مواد اوليه  مستغني خواهد نمود . فاز اوليه اين پروژه با سرمايه گذاري 8/87 مليون دلار ( 600 مليون يوآن ) در سال 2011  آغز بكار خواهد كرد . پيش بيني مي شود سود پروژه معادل 3 مليارد يوآن باشد .
گروه تايواني مزبور در سال 1964 تشكيل و از سال 1993 سرمايه گذاري خود در چين را در استانهاي جيانگسو ، شاندونگ و سي چوآن آغاز نموده است . گروه مزبور در سال گذشته 7/2  مليون تن توليد شيشه را بخود اختصاص داده است .