دولت چين بدنبال سهم بيشتري از نفت نيجريه است

6 مهر 88

شركت CNOOC   يكي از سه شركت مهم نفتي چين در نظر دارد  6 مليارد بشكه نفت نيجريه معادل  يك ششم ظرفيت فعلي نفت اين كشور را خريداري نمايد . نيجريه بزرگترين توليد كننده نفت در جنوب افريقا و يكي از تامين كنندگان نفت آمريكا مي باشد. موافقت با اين معامله از طرف ريس جمهور نيجريه به شركت  Sunrise   نمايده چين در كشور مزبور ابلاغ شده است . اين وضعيت در صورت پيشرفت به رقابت سنگين شركتهاي  "شل " ، "شورون " ، "توتال " و " اكسون موبيل " منجر خواهد شد  كه ميتواند به صحنه سياست هم كشيده شود . به گزارش روزنامه فايننشال تايمز  ارزش اين معامله  در پيشنهاد طرفهاي چيني از 30 تا 50 مليارد دلار ذكر گرديده  .
در سال 2006 و اواخر رياست جمهوري  " اولوسگون  اوباسانجو "  شركتهاي چيني  امتياز حفاري  در چهار حوزه نفتي را در مقابل تعهدي شامل ساخت  راه آهن ، پالايشگاه و يك نيروگاه  برق آبي بدست آوردند.   اما با روي كار آمدن ريس جمهور جديد  آقاي  " امارو  يار  آدوا "  و آغاز تحقيقات بر روي اين توافقات منجر به متوقف شدن آنها شد .
تبادل نفت با پروژه هاي زير بنايي معمولا براي چينيها سود آور بوده است  اين سياست خصوصا در آنگولا توانسته نقش اين كشور را افزايش دهد.
در حال حاضر حدود 20 هزار چيني در نيجريه زندگي مي كنند  و توليدات چيني توانسته بازار اين كشور را در كنترل خود داشته باشد  اما  اكثر پروژه هاي دولت با دولت  كه براي چين در ساير كشورها موفقيت آميز عمل كرده در نيجريه تاكنون زمين گير بوده است .
سرنوشت و جزييات اين معامله هنوز به درستي روشن نشده است .  اينكه چين به قيمت خروج ساير شركتهاي نفتي از بلوك نفتي مورد بررسي به اين دستاورد خواهد رسيد يا در مشاركت با آنها به قدري زمان و توافقهاي بين المللي احتياج دارد.