كاهش قيمت بنزين و گازوييل در چين

9 مهر 88

به گزارش خبر گزاري شين هوا  چين قيمت بنزين  و گاز و گازوييل را به مبلغ 190 يوان  ( 8/27  دلار )   در تن از اول اكتبر كاهش داده است .

اين هشتمين باري است كه قيمت سوخت در چين با توجه به سياستهاي تعديلي كه از اول ژانويه سال جاري اتخاذ شده  دستخوش تغيير مي گردد. تاثير اين سياست براي مصرف كننده  براي گازوييل 16/0  يوان و براي بنزين 14/0 يوان  در ليتر خواهد بود . بر اساس سياستهاي جديد چين در صورتيكه نوسان قيمت نفت بيش از 4%    وبراي 22 روز متوالي ادامه يابد قيمتهاي داخلي متناسب با آن تغيير خواهد كرد .