چين در صنعت نفت روسيه فعالتر مي شود

پکن 25 مهر ماه  - شرکت سرمايه گذاري چين از تلاش براي دستيابي به 45 درصد از سهام گروه نفتي " نوبل " روسيه خبر داد   
روزنامه " جوانان چين " روز شنبه نوشت : ارزش اين سرمايه گذاري براي خريد اين سهام 300 ميليون دلار است و دو مرحله براي امضاي توافقنامه نهايي به پايان رسيده است.
اين شرکت بخشي از سرمايه گذاري را انجام داده است و در حال حاضر با مقام هاي روس در باره دستيابي به سهام با پرداخت مبالغي ديگر رايزني مي کند.

اين شرکت پس از تکميل فرايند سرمايه گذاري 45 درصد از سهام شرکت روس را بدست مي آورد و 50 درصد ديگر سهام در اختيار روسيه و 5 درصد آن در اختيار يک سرمايه گذار از هنگ کنگ قرار مي گيرد.
اين خبر در حالي منتشر مي شود که شرکت سرمايه گذاري چين با پرداخت 939 ميليون دلار بخشي از سهام شرکت " گازمونايگاز " قزاقستان را از آن خود کرده است.
شرکت سرمايه گذاري چين با سرمايه 200 ميليارد دلاري شهريور دو سال پيش تاسيس شد و سرمايه آن از ذخيره ارزي دو هزار و 700 ميليارد دلاري چين تامين مي شود .
آساق ** 275 ** 2100