با تصویب مجلس؛ تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی محول شد


خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در صحن علنی، مقرر کردند که ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش درآمدی، مقرر کردند که ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد.
پیش از این و در جریان بررسی بند 2 3 لایحه بودجه، فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که با ایراد نمایندگان این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این کمیسیون نیز این بند را به این شکل اصلاح کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.
بر این اساس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیم‌گیری می‌کند.
الزام دولت به واریز درآمد ناشی از سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه
وکلای ملت درادامه بررسی مواد مراعا مانده در لایحه بودجه، با در دستور قرار دادن یکی از بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کردند که حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و پتروشیمی را تا سقف 300 هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی به فرورش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه کل کشور واریز کند.