وجود 12 ميليون تن سنگ آهن در معادن استان زنجان

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: ۲۱ معدن آهن داراي پروانه اكتشاف با ذخيره قطعي نزديك به ۱۲ميليون تن در اين استان وجود دارد.

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا)؛ «علي معصومي »با اعلام اين خبر،افزود: بالغ برسه درصد از كل ذخاير قطعي معادن آهن در كشوربه اين استان اختصاص دارد همچنين سرب و روي نيز ازيكي از بزرگترين منابع معدني زنجان محسوب مي شوند.
ويدر ادامه خاطرنشان كرد: در سال گذشته ۱۱ درصد كل استخراج سه ميليون و ۲۰۰هزار تني از معادن اين استان را آهن به خود اختصاص داد.
معصومي گفت: سالانه ۷۵ درصد از كل ذخاير قطعي معادن اين استان استخراج مي شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: سالانه 9.2 درصد از كل ذخاير قطعي معادن آهن در اين استان برداشت و استخراج مي شود.
وي گفت: بيشترين ذخيره قطعي آهن در معدن سرخه ديزج قرار دارد كه ظرفيت آن به چهار ميليون تن و ميزان استخراج اسمي آن به ۴۰۰ هزار تن مي رسد.
معصومي افزود: اين معدن داراي واحد صنعتي فرآوري كنسانتره از سنگ آهن است و تناژ استخراج آن در سال گذشته به ۱۱۹ هزار و ۵۶۵ تن مي رسد.