افزایش واردات و صادرات محصولات اطلاعات الکترونیکی چین در شش ماه اول سال 2013

بر اساس داده های منتشر شده از سوی سایت وزارت صنایع و اطلاعات چین در چندی پیش، در شش ماه اول سال جاری، مبلغ کل واردات و صادرات فرآورده های اطلاعات الکترونیکی چین به 648 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید که 32.5 درصد مبلغ کل تجارت خارجی چین را تشکیل داد که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 12.5درصد افزایش یافته است.

در زمینه صادرات، حجم صادرات موسسات با سرمایه داخلی در شش ماه اول سال 2013 میلادی، 113 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 82.7درصد فزونی گرفته است که 29.8درصد صادرات کل موسسات مختلف را تشکیل داده است.

رادیو چینی