تحكيم روابط ايران و چين، دو كشوري كه جهان در تحير قدرت آنها است

به گزارش ايرنا، ايران و چين در۱۶ اوت سال ۱۹۷۱(۲۵ مرداد ۱۳۵۰)به طور رسمي روابط ديپلماتيك برقرار كردند و از آن زمان ۴۲ سال مي گذرد.
طي چهار دهه اخير نقطه هاي عطف زيادي ازجمله ديدار رهبران چيني و ايراني با يكديگر و در جهت توسعه روابط در برگهاي تاريخ دو كشور ثبت شده اما آنچه مهمتر و سرمايه اصلي است نگاه مثبت افكار عمومي در ايران و چين به يكديگر است.
اخبار رسانه هاي جمعي در چين طي روزهاي اخير تحت تاثير شكل گيري دولت حجت الاسلام و المسلمين روحاني در ايران بوده به همين دليل وقتي به سراغ شهروندان چيني رفتيم اكثر آنان در پاسخ به سوال ها به اين موضع تكيه كردند.
شماري از شهروندان چيني در مصاحبه با خبرنگار ايرنا انتخاب روحاني به عنوان رييس جمهوري و راي اعتماد مجلس به وزراي وي را شروع يك دوره تازه و مهم براي ملتهاي دو كشور دانستند.
آنان متفق القول بودند كه روابط ايران و چين با دورانديشي كه در رهبران دو كشور ديده مي شود، بيش از پيش توسعه خواهد يافت. وانگ جيانگ كه خود را از كاركنان راه آهن چين معرفي كرد، گفت كه ايران كشوري بسيار مهم در منطقه خاورميانه محسوب مي شود و نقش مهمي در امور بين المللي و منطقه اي ايفا مي كند. وي افزود: ايران در سايه كادر دولت جديد به توفيقهاي بيشتري دست خواهد يافت و گامهاي بلندي در حل و فصل مشكلات داخلي و منطقه اي برمي دارد.
جيانگ گوا لي راننده تاكسي كه مسافران و گردشگران ايراني را دوستان خوب خود مي داند كلمه سلام و خداحافظ را از آنان ياد گرفته، مي گويد: دولت جديد ايران بسرعت بايد كار خود را آغاز كرده و در راستاي حل و فصل مشكلات اقتصادي فعال شود. وي تحريمهاي آمريكا عليه ايران را نادرست خواند و از مقاومت ايرانيان در برابر چالشهاي غرب تقدير كرد. ليو وانگ ليانگ از دانشجويان شهر پكن گفت كه دولت جديد ايران خود را با روش اعتدال معرفي و اين يك پيام مثبت براي همه جهان است.
وي مناسبات بين كشورش و ايران را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: در دوره جديد دولت ايران حتما روابط دو كشور گسترده تر خواهد شد زيرا انتظار چيني ها و ايراني ها جز اين نيست.
بسياري از كارشناسان معتقدند ايران و چين در سالهاي اخير بيش از پيش نشان داده اند در صحنه بين المللي در جبهه واحدي قرار دارند و مي توانند به عنوان شركاي قابل اعتماد به يكديگر اتكا داشته باشند.
از ديدگاه مهدي صفري سفير جمهوري اسلامي ايران در پكن، چشم انداز مناسبات دوكشور در همه زمينه ها اميدواركننده بوده است.
وي در مقاله اي به مناسبت چهلمين سالگرد برقراري روابط رسمي ايران و چين كه در سال ۱۳۹۰ گرامي داشته شد، نوشت: دو كشور بايد در كنار يكديگر جبهه واحدي را در جامعه بين المللي براي جلوگيري از انحصارگرايي برخي قدرتهاي متكبر و خودخواه ايجاد كنند.
صفري با تاكيد بر اينكه ايران مي تواند متحد قابل اتكايي براي چين باشد، اظهارداشت: اين دو كشور مستقل در جامعه بين الملل، با اعتقاد به اصول سازنده اي كه بر حفظ و پاسداري از صلح دارند، مي توانند به عنوان مناديان احترام به عزت و كرامت انساني در كنار هم باشند.
از ديدگاه سفير ايران برخورداري طرفين از منافع مشترك، اعتماد به مشاركت دوجانبه، اراده مشترك براي توسعه روابط و ايجاد سازوكار كارآمد و موثر براي پيشبرد روابط عوامل مهمي در رشد و توسعه همكاريهاي فيمابين است. از ديدگاه يو هانگ يانگ سفير چين در ايران نيز روابط تهران - پكن مبتني بر اعتماد متقابل است. وي چندي پيش در جمع خبرنگاران گفت: چين و ايران از ديدگاههاي مشترك و روابط دوستانه اي برخوردار هستند كه در حال گسترش است. يانگ تاكيد كرد: اين اعتماد متقابل و ديدگاههاي مشترك و دوستانه موضوعي بسيار مهم در تعاملات دو طرف محسوب مي شود كه در سايه حمايت رهبران ايران و چين به دست آمده است. ايران و چين در شانزدهم اوت سال ۱۹۷۱ ميلادي به طور رسمي روابط دوجانبه خود را برقرار كردند و اكنون بعد از گذشت ۴۲ سال دو كشور گامهاي محكمي را در راستاي تحقق روابط استراتژيك برداشته اند. چين در چند سال اخير كه فشار تحريمهاي يكجانبه غرب شدت بيشتري گرفته، بارها در عرصه هاي بين المللي ازجمله سازمان ملل و آژانس انرژي اتمي از حق ايران براي پيشبرد فعاليتهاي صلح آميز هسته اي حمايت و برگفت و گو، رايزني و ديپلماسي براي حل مشكلات تاكيد كرده است.
مخالفتهاي جدي چين با تحريمهاي يكجانبه آمريكا در دو سال اخير يكي از تصميمهاي مهم پكن بود كه نشان داد دولتمردان اين كشور كه بر محور بي طرفي و رعايت عدالت در صحنه بين الملل تاكيد دارند، خود نيز به آن عمل مي كنند. از نظر كارشناسان سياسي، دولت و ملت چين در سال ۱۳۹۰ زماني كه بحث تحريم و فشار غرب بخصوص آمريكا به ايران بالا گرفت و صحبت از تحريم نفت شد، پيام مهمي براي جهانيان ارسال كردند. چيني ها به طور رسمي اعلام كردند به ائتلاف ضد ايراني نمي پيوندند.

خبرگزاری ایرنا