دلار دربرابر يوان ضعيف شد

به گزارش ايرنا، براساس نرخ هاي ثبت شده در سامانه معاملات ارز خارجي چين هر دلار امروز با ۱۶.۶۶/۶ يوان معامله شد.
حدود يك ماه قبل در همين بازار هر ۱۷.۵۱/۶ يوان در برابر يك دلار آمريكا ارزش داشت.
در معاملات بين بانكي چين امروز هر پوند انگليس ۲۳.۵۲/۸ يوان ارزش گذاري شد.
هر يورو نيز در شروع كار بازار امروز با ۶۴.۴۶/۹ يوان معامله گرديد.


خبرگزاری ایرنا