امضاي تفاهمنامه همکاري رسانه اي ميان ايران و چين

خبرگزاري موج - معاون صداي جمهوري اسلامي ايران به منظور گسترش روابط رسانه اي و همکاري هاي دوجانبه ايران و چين به اين کشور سفر کرد.

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، محمد حسين صوفي، معاون صداي جمهوري اسلامي ايران در مرداد ماه سال جاري بنا به دعوت رئيس راديوي ملي چين و در پاسخ به سفر سال گذشته وي به تهران و همچنين شرکت در فستيوال راديويي اين کشور، عازم پکن شد.
بنا به اظهارات اداره ارتباط با اتحاديه ها و مجامع رسانه اي مركز امور بين الملل، درحاشيه ديدار معاون صداي رسانه ملي و رئيس راديوي ملي چين كه با همکاري و مساعدت مرکزاموربين الملل صدا و سيما انجام گرفت، يادداشت تفاهم همکاري با اين راديو، به امضاي طرفين رسيد.
شايان ذكر است؛ اين تفاهمنامه همکاري در 6 بند و به منظور گسترش همکاري هاي دو جانبه در حوزه هاي مبادله برنامه، تبادل اطلاعات و تبادل هيئتهاي رسانه اي به امضاي طرفين رسانده شد.

 

 

خبرگزاري موج