کاهش 30 درصدي حجم مبادلات ايران و چين

خبرگزاري موج - حجم مبادلات تجاري ايران و چين از سال 2011 تا امسال بيش از 30 درصد کاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار موج، ارزش مبادلات تجاري ايران و چين در سال 2011 بيش از 40 ميليارد دلار بود.
حجم و ارزش مبادلات تجاري ميان ايران و چين در سال 2012 با کاهش بين 20 تا 25 درصدي به 36.4 ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود که ارزش مبادلات تجاري بين دو کشور تا پايان سال 2013 به 31 ميليارد دلار برسد که اين رقم نشان دهنده کاهش بيش از 30 درصدي ارزش مبادلات تجاري بين ايران و چين است.آمارها نشان مي دهد که تراز تجاري ميان دو کشور ظاهرا به نفع ايران است زيرا به عنوان مثال از مجموه مبادلات 36.4 ميليارد دلاري بين دو کشور در سال 2012، سهم چين 11.6 دلار بوده و سهم ايران از اين تجارت بيش از 24.8 ميليارد دلار.براساس اين گزارش، هر چند در ظاهر کفه سنگين تجارت ميان ايران و چين به نفع ايران است اما بررسي مجموع سبد کالايي که ميان دو کشور مبادله شده اين واقعيت را به ما نشان مي دهد که چين برنده حقيقي اين تجارت است زيرا با توجه به محدوديت ها و تحريم هايي که عليه ايران اعمال شده است اين کشور صرفا براساس تامين منافع ملي خود با ايران وارد تجارت شده تا جايي که تمام صادرات ايران به چين شامل نفت و مشتقات آن مي شود.اين گزارش مي افزايد؛ شايد دقيق شدن بر جزييات مبادلات تجاري ايران با ساير کشورهاي دنيا باز هم بر اين حقيقت تلخ صحه بگذارد که تا زماني که روابط خود را با دنيا اصلاح نکنيم به طور قطع از يک سو شاهد کوچک تر شدن دنيا تجارت خود خواهيم بود و از سوي ديگر ناچاريم از گرانبهاترين سرمايه هاي ملي کشور براي تامين ارز و نيازهاي کوچک استفاده بکنيم بنابراين لازم است دولت جديد در ابتداي مسير براي اصلاح روابط ايران با دنيا گام هاي موثري را بردارد زيرا قطعا تمام کشورها با توجه به شرايط خاصي که ما داريم صرفا براساس تامين منافع خود با ما وارد تجارت مي شوند و ما دراين ميان نمي توانيم به عنوان چهره تجاري قدرتمندي وارد عرصه مذاکرات شويم.

خبرگزاري موج