صنعت رها شده، دنبال رفع تحریم‌ها هستیم

حدود نیمی از زمان 100 روزه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد تحول محسوس در وضعیت صنعت می‌گذرد اما به نظر می رسد همه چشم به راه رفع تحریم ها هستند.
سرویس اقتصادی «سراج24»؛ حدود نیمی از زمان 100 روزه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد تحول محسوس در وضعیت صنعت می‌گذرد اما به نظر می رسد همه چشم به راه رفع تحریم ها هستند.
دولت تدبیر و امید که بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح را علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور عنوان می‌کرد حال به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات صنعت هیچ تدبیری ندارد و تنها دل به رفع تحریم‌ها خوش کرده است.
این روزها تنها چیزی که مدنظر مسئولان کشور نیست حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است.
دل خوش کردن مسئولین به 40-50 میلیارد دلاری که ممکن است آمریکا و غرب در عوض انرژی هسته‌ای به ایران بدهد موجب شده که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت صنعت کشور نشود و امور باری به هر جهت سپری شود.
به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها مرتفع نشود دولت کنونی هیچ نقشه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند و تنها راه درآمد زایی برای کشور را فروش نفت می‌دانند.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در خصوص وضعیت صنعت کشور به «سراج24» اظهار داشت: وضعیت کنونی کسب و کار بسیار شرایط سختی را برای صنعتگر و تاجر ایجاد کرده است.
حریری خاطرنشان کرد: ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز است تا بهبودی اوضاع به اقتصاد کشور باز گردد آن‌هم در شرایطی که همه چیز بر وفق مراد پیش رود.
وی افزود: وزیر صنعت قول داده که تا پایان چهار سال رتبه ایران را از ۱۴۲ کنونی به زیر ۱۰۰ برساند.
حریری گفت: روند کنونی سیاست‌های اقتصادی مثبت بوده است اما باید گام‌های بعدی را سریعتر و در یک چارچوب مناسب و قوی برداشت.
با این تفاسیر زنگ خطر برای مسئولین به صدا در آمده و باید از آنها پرسید اگر تحریم‌ها رفع نشد چه می‌کنید؟
حدود نیمی از زمان 100 روزه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد تحول محسوس در وضعیت صنعت می‌گذرد اما به نظر می رسد همه چشم به راه رفع تحریم ها هستند.

سرویس اقتصادی «سراج24»؛ حدود نیمی از زمان 100 روزه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد تحول محسوس در وضعیت صنعت می‌گذرد اما به نظر می رسد همه چشم به راه رفع تحریم ها هستند.دولت تدبیر و امید که بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح را علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور عنوان می‌کرد حال به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات صنعت هیچ تدبیری ندارد و تنها دل به رفع تحریم‌ها خوش کرده است.این روزها تنها چیزی که مدنظر مسئولان کشور نیست حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است.دل خوش کردن مسئولین به 40-50 میلیارد دلاری که ممکن است آمریکا و غرب در عوض انرژی هسته‌ای به ایران بدهد موجب شده که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت صنعت کشور نشود و امور باری به هر جهت سپری شود.به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها مرتفع نشود دولت کنونی هیچ نقشه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند و تنها راه درآمد زایی برای کشور را فروش نفت می‌دانند.مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در خصوص وضعیت صنعت کشور به «سراج24» اظهار داشت: وضعیت کنونی کسب و کار بسیار شرایط سختی را برای صنعتگر و تاجر ایجاد کرده است.حریری خاطرنشان کرد: ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز است تا بهبودی اوضاع به اقتصاد کشور باز گردد آن‌هم در شرایطی که همه چیز بر وفق مراد پیش رود.وی افزود: وزیر صنعت قول داده که تا پایان چهار سال رتبه ایران را از ۱۴۲ کنونی به زیر ۱۰۰ برساند. حریری گفت: روند کنونی سیاست‌های اقتصادی مثبت بوده است اما باید گام‌های بعدی را سریعتر و در یک چارچوب مناسب و قوی برداشت. با این تفاسیر زنگ خطر برای مسئولین به صدا در آمده و باید از آنها پرسید اگر تحریم‌ها رفع نشد چه می‌کنید؟