اختصاص 85 درصد از ارزش كل واردات به ده گمرک

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 85 درصد از ارزش كل واردات كشورمان در 6 ماهه نخست سال جاري به ده گمرك اختصاص يافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک در اين مدت گمرك شهيدرجايي با ترخيص 4ميليون و 268هزار تن كالا به ارزش 7ميليارد و 399 ميليون دلار رتبه نخست را به خود اختصاص داد و پس از آن گمركات بندر امام خميني(ره)، گمرك فرودگاه امام خميني(ره)، تهران و گمرك منطقه ويژه، بوشهر به ترتيب با 3ميليارد و 208ميليون دلار، 2ميليارد و 30ميليون دلار، يك ميليارد و 745ميليون دلار و يك ميليارد و 21ميليون دلار در رده‌هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند.
5 گمرك ديگر كه در امر واردات فعال بوده‌اند به ترتيب گمركات بندرانزلي، خرمشهر، سهلان، اميرآباد و جلفا را شامل مي‌شوند.
اين ده گمرك در مجموع حدود 88درصد از وزن و 85درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده‌اند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 85 درصد از ارزش كل واردات كشورمان در 6 ماهه نخست سال جاري به ده گمرك اختصاص يافت.به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک در اين مدت گمرك شهيدرجايي با ترخيص 4ميليون و 268هزار تن كالا به ارزش 7ميليارد و 399 ميليون دلار رتبه نخست را به خود اختصاص داد و پس از آن گمركات بندر امام خميني(ره)، گمرك فرودگاه امام خميني(ره)، تهران و گمرك منطقه ويژه، بوشهر به ترتيب با 3ميليارد و 208ميليون دلار، 2ميليارد و 30ميليون دلار، يك ميليارد و 745ميليون دلار و يك ميليارد و 21ميليون دلار در رده‌هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند.5 گمرك ديگر كه در امر واردات فعال بوده‌اند به ترتيب گمركات بندرانزلي، خرمشهر، سهلان، اميرآباد و جلفا را شامل مي‌شوند.
اين ده گمرك در مجموع حدود 88درصد از وزن و 85درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده‌اند.