در شش ماهه امسال پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران کدامند؟

امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بودند.
به گزارش ایسنا، در این مدت چهار میلیارد و شش میلیون دلار کالا از امارات، سه میلیارد و 742 میلیون دلار از چین، یک‌ میلیارد و 937 میلیون دلار از هند، یک میلیارد و 744 میلیون دلار از کره‌جنوبی و یک میلیارد و 724 دلار از ترکیه وارد ایران شد.
در این مدت ارزش واردات از امارات متحده عربی، چین، کره‌جنوبی و ترکیه به ترتیب 26، سه، 27، 33 درصد کاهش و از هند 151 درصد رشد داشته است.
امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بودند.به گزارش ایسنا، در این مدت چهار میلیارد و شش میلیون دلار کالا از امارات، سه میلیارد و 742 میلیون دلار از چین، یک‌ میلیارد و 937 میلیون دلار از هند، یک میلیارد و 744 میلیون دلار از کره‌جنوبی و یک میلیارد و 724 دلار از ترکیه وارد ایران شد.در این مدت ارزش واردات از امارات متحده عربی، چین، کره‌جنوبی و ترکیه به ترتیب 26، سه، 27، 33 درصد کاهش و از هند 151 درصد رشد داشته است.