رئیس مجلس شورای اسلامی ایران وارد پکن شد

عطف به دعوت بعمل آمده از سوی رئیس کنگره ملی خلق (محلی) چین، آقای "جانگ دی جیانگ
" رئیس مجلس شورای اسلامی ایران صبح امروز سه شنبه 7/8/92 وارد پکن شد.
اسدا... عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در هیات همراه رئیس مجلس شورای اسلامی می باشند. این سفر تا 10 آبانماه ادامه خواهد داشت و اخبار تکمیلی متعاقبا" ارسال می گردد.