رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در چهارمین کنفرانس سازمانهای بازرگانی و صنعتی جهان تشکلهای اقتصادی می بایست علیه تحریمهای اقتصادی در جهان: اقدام نموده و جنبش "نه" به تحریم را در سراسر دنیا ایجاد نمایند.

اسدا...عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در چهارمین کنفرانس سازمانهای بازرگانی و صنعتی جهان که در روزهای 6 و 7 آبانماه سال جاری در پکن برگزار می گردد از نقش ایران در تجارت جهانی و عقبه آن از سه هزار سال پیش سخن گفته و اظهار داشت نمونه بارز از آن این بود که ایرانیها یکی از بنیانگذاران اصلی جاده ابریشم بوده اند و سابقه تشکیل اتاق بازرگانی در این کشور به 130 سال پیش بر می گردد.

وی خاطرنشان کرد که تشکلهای اقتصادی، صنعتی، صنفی و تخصصی بسیار زیادی در ایران وجود دارد و این تشکلها بمنظور حمایت و یاری رسانی و رابطه متقابل اعضاء شکل گرفته لیکن تحریمهای اقتصادی ناعادلانه های در فضای بین المللی به ما تحمیل شده است و مجادلات سیاسی به فضای اقتصادی کشیده شده است. ایشان با اشاره به ظرفیتهای ایران خاطرنشان نمودند که از این تحریمها نه فقط ایران که طرفین تجاری آن نیز متضرر می گردند و تحریمها را رو به پایان دانستند.

لذا از روسای تشکلهای بین المللی بازرگانی و صنعتی خواستند که چنین تجربه هایی را مورد واکاری قرار داده و نقاط ضعف و قوت برخورد تشکلهای اقتصادی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و علیه تحریمهای اقتصادی در جهان اقداماتی انجام داده و جنبشی تحت عنوان جنبش نه تحریم در سراسر دنیا ایجاد نمایند تا مردم دنیا مرفه تر گردیده و در جهانی با آسایش بیشتر و صلح و همکاری زندگی کنند.

لازم به ذکر است که این کنفرانس با هدف ایجاد فرصت برای تسهیل تبادلات و تعاملات بین سازمانهای بازرگانی و صنعتی جهان، کاهش موانع تجاری بین المللی، بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل اقتصادی جهانی و یافتن راه حل های ممکن بمنظور توسعه و ترمیم اقتصاد جهانی با حضور بیش از 300 نماینده از بیش از 30 کشور دنیا در پکن برگزار گردیده است و آقای مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در این سفر ریاست اتاق ایران و چین را همراهی می نمایند.