سهم استان ها در صادرات کشور/تهران و بوشهر در صدر

اقتصاد > بازرگانی - 85درصد از ارزش کل صادرات کشور مربوط به تولیدات 10 استان است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در هفت ماهه نخست سالجاری بیشترین حجم از صادرات غیرنفتی به ترتیب با 4میلیارد و 220میلیون دلار به تولیدات استان تهران، 3میلیارد و 590میلیون دلار به تولیدات استان بوشهر، 2میلیارد و 236میلیون دلار به تولیدات استان خوزستان، یک میلیارد و 170میلیون دلار به تولیدات استان اصفهان، یک میلیارد و 102میلیون دلار به تولیدات استان خراسان، 790میلیون دلار به تولیدات استان آذربایجان شرقی، 463میلیون دلار به تولیدات استان مرکزی، 431میلیون دلار به تولیدات استان فارس، 395میلیون دلار به تولیدات استان آذربایجان غربی و 374میلیون دلار به تولیدات استان کرمان اختصاص داشته است.
براساس این گزارش در مجموع 79درصد از وزن و 85درصد از ارزش کل صادرات کشورمان مربوط به تولیدات 10 استان فوق‌الذکر بود.