براساس بخشنامه گمرک ایران واردات 10 قلم کالای تنظیم بازار تا پایان سال جاری تمدید شد+ اسامی

کالاهای مورد نیاز توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخش‌نامه‌ای به ادارات گمرک اعلام کرده‌ است.
این اقلام شامل گندم، جو، شکرخام،شیرخشک صنعتی، برنج،لوبیا قرمز،لوبیا چیتی، گوشت قرمز و گوشت مرغ است.
پیرو بخشنامه‌های شماره 36231/92/35786/113/73/80 مورخ 31/2/92 و 33284/92/32868/112/73/73 مورخ 28/2/92 به پیوست تصویرنامه شماره 4534/210/92 مورخ 1/8/92 اداره کل مقررات صادرات وواردات به انضمام تصویرنامه شماره 169975/60 مورخ 30/7/ 92 دفتربرنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،معدن وتجارت ارسال و بدین وسیله اعلام می‌شود، مفاد بخشنامه های مورد اشاره تاپایان سال جاری تمدید می‌شود.
خواهشمنداست دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات گمرکی اقدام لازم معمول نمایند.