چین می‌تواند الگویی برای توسعه اقتصادی ایران باشد

استراتژی توسعه اقتصادی چین می تواند برای توسعه اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
رضا عباسقلی، مدیر کل اداره آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چرا از الگوی اقتصادی کشور چین برای توسعه اقتصادی ایران استفاده نمی‌شود اظهار کرد:‌ برای الگوبرداری از شرایط اقتصادی کشور چین در ایران ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که ظرفیت‌های دو کشور به چه صورت است. وی ادامه داد:‌ برای این کار ابتدا باید سنجید که شرایط اقتصادی دو کشور تا چه میزان با یکدیگر متفاوت است. این نکته را باید در نظر گرفت که ایران در شرایط تحریم به سر می برد ونمی تواند برنامه ریزی های طولانی مدت برای اقتصاد داشته باشد. عباسقلی با بیان این‌که شرایط و وضعیت اقتصادی ، جمعیت و موقعیت استراتژیک ایران و چین با یکدیگر متفاوت است گفت:‌ ولی من معتقدم چین می تواند یک الگوی بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی ایران باشد.
به گفته مدیر کل اداره آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، می توانیم الگوی اقتصادی چین را مورد مطالعه قرار دارد وآن بخش هایی که می تواند با ظرفیت و شرایط ایران هماهنگ باشد را الگوسازی کرد. وی با تاکید بر این‌که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به دنبال این است که استراتژیک توسعه اقتصادی چین را مورد بررسی قرار دهد گفت: در بخش‌هایی که می توانیم در اقتصاد کشور استفاده کنیم به طور ویژه برای توسعه مبادلات اقتصادی در بهبود شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار دهیم.
خبرگزاری ایسنا
استراتژی توسعه اقتصادی چین می تواند برای توسعه اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرد. رضا عباسقلی، مدیر کل اداره آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چرا از الگوی اقتصادی کشور چین برای توسعه اقتصادی ایران استفاده نمی‌شود اظهار کرد:‌ برای الگوبرداری از شرایط اقتصادی کشور چین در ایران ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که ظرفیت‌های دو کشور به چه صورت است. وی ادامه داد:‌ برای این کار ابتدا باید سنجید که شرایط اقتصادی دو کشور تا چه میزان با یکدیگر متفاوت است. این نکته را باید در نظر گرفت که ایران در شرایط تحریم به سر می برد ونمی تواند برنامه ریزی های طولانی مدت برای اقتصاد داشته باشد. عباسقلی با بیان این‌که شرایط و وضعیت اقتصادی ، جمعیت و موقعیت استراتژیک ایران و چین با یکدیگر متفاوت است گفت:‌ ولی من معتقدم چین می تواند یک الگوی بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی ایران باشد. به گفته مدیر کل اداره آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، می توانیم الگوی اقتصادی چین را مورد مطالعه قرار دارد وآن بخش هایی که می تواند با ظرفیت و شرایط ایران هماهنگ باشد را الگوسازی کرد. وی با تاکید بر این‌که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به دنبال این است که استراتژیک توسعه اقتصادی چین را مورد بررسی قرار دهد گفت: در بخش‌هایی که می توانیم در اقتصاد کشور استفاده کنیم به طور ویژه برای توسعه مبادلات اقتصادی در بهبود شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار دهیم. 
خبرگزاری ایسنا