غربي ها هم بيايند، روابط با چين را توسعه مي دهيم

شرق: طبق آمار رسمي منتشرشده، ميزان واردات از کشور چين با توجه به آمار گمرک از سال 1384از ميزان دو ميلياردو 160 ميليون دلار به ميزان هشت ميلياردو 175 ميليون دلار در سال 1391، 278 درصد افزايش پيدا کرده است که البته اين آمار بدون محسوب شدن آمار واردات قاچاق برآورد مي شود. پيش از آغاز دولت احمدي نژاد که دوران رونق تجارت در ايران بود بيشتر کشورهاي طرف معامله تجاري با ايران که شاهد بيشترين حجم واردات و صادرات در آمار سالانه گمرک بوديم کشورهاي غربي بودند که اگر نگاهي موشکافانه به واردات از اين کشورها داشته باشيم به اين نکته مي رسيم که کيفيت کالاهاي وارداتي از اين کشورها و گارانتي محصولات آنها در سطح استانداردهاي بين المللي قرار داشت و اين مبادلات باعث قرارگرفتن نام ايران در بين کشورهايي مي شد که در کريدور بين المللي تجاري تراز اول هستند ولي پس از آغاز دولت احمدي نژاد و تغيير سياست گذاري تجارت بين المللي او به سمت کشورهاي شرقي و آفريقايي، شاهد افزايش واردات کالاهاي بي کيفيت از کشورهايي نظير چين، امارات و هند بوديم که پس از آغاز تحريم ها به دليل تسهيل خريد نفت از طرف کشور چين، واردات بسياري از کالاهاي مورد نياز کشور در انحصار اين کشور درآمد. پس از آغاز تحريم ها هم که شاهد خروج تمام شرکت هاي اروپايي از ايران بوديم فرصتي پيش آمد تا به قولي کاسبان تحريم دروازه واردات کشور را براي کالاهاي چيني بگشايند و شاهد حضور پررنگ کالاهاي چيني و نابودي صنايع ملي باشيم. امروزه در حالي چين تبديل به دومين واردکننده بزرگ به ايران شده است که هشت سال پيش، پنجمين رتبه را در بين واردکننده هاي کالابه ايران داشت. پس از مذاکرات ژنو اميدهايي براي براي برگشت روابط تجاري با کشورهاي اروپايي در اقتصاد ايران و پيش بيني هايي حاکي از کاهش نقش «پکن» در تجارت خارجي ايران رايج شد. اما در چنين فضايي رييس اتاق مشترک ايران و چين، تاکيد کرد: «برنامه ما با چين براي توسعه روابط اقتصادي درازمدت است. اگر غربي ها هم بيايند چون ما روابطمان با غرب آن طور که دلمان مي خواهد حسنه نيست، بنابراين روابط با چين را توسعه مي دهيم.» به گزارش «مهر» اسدالله عسگراولادي همچنين با اعلام اينکه «پول هاي ايران در چين بلوکه نشده بلکه متوقف است»، افزود: «قرار شد براساس توافق در ازاي صادرات ايران به کشور چين اين پول ها به صورت کالاوارد ايران شود.» وي در نشست بررسي فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري مازندران و چين که در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي مازندران برگزار شد با اشاره به شايعاتي درخصوص واردات سنگ قبر از چين اظهار کرد: «سنگ قبر از چين وارد ايران نمي شود.» رييس اتاق مشترک ايران و چين با بيان اينکه «ما از چين کفن وارد نمي کنيم بلکه پارچه وارد مي کنيم»؛ گفت: «اگر روي آن پارچه چيزي نوشته مي شود به سفارش افراد صورت مي گيرد.» عسگراولادي تصريح کرد: «به منظور توسعه تجارت ضرورت دارد تجار در نمايشگاه هاي چين شرکت کنند. وي آمادگي اتاق بازرگاني ايران و چين را جهت ارايه هر نوع خدمات به بازرگانان و تجار اعلام کرد. سعيد ليلاز در گفت وگو با «شرق» اعلام کرد تجارت با چين را بايد بدون نگاه سياسي بررسي کرد و اگر از ديدگاه اقتصادي اين روابط تجاري را بررسي کنيم بايد تصريح کنم که چين در حال حاضر تبديل به يک کارخانه توليد جهاني شده است و واردات از اين کشور ربطي به شرايط تحريم و لغو آن ندارد گرچه با وجود لغو تحريم ها بايد نسبت واردات از چين کاهش پيدا کند و در مواردي که مي توان کالايي را با کيفيت بيشتر از کشورهاي اروپايي وارد کرد بايد بازرگانان کشور به آن سمت گرايش پيدا کنند. اين کارشناس اقتصادي در مورد وجود کالاهاي بي کيفيت چيني در بازار ايران هم گفت: اين موضوع مربوط به سياستگذاري اشتباه دولت در پايين نگاه داشتن قيمت ارز است که قدرت رقابت را از توليدکننده هاي ايراني گرفت و با کاهش قدرت خريد مردم در سال هاي اخير طبيعي بود که به دليل قيمت تمام شده بالاي کالاهاي توليد شده داخل با قيمت پايين محصولات بي کيفيت چيني اين کالاها توانستند جاي توليدات داخل را بگيرند. در پايان آيت، کارشناس، اظهار اميدواري کرد که با کاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم شاهد رونق گرفتن واردات کالاهاي با کيفيت غربي به ايران باشيم و اگر وارداتي هم از چين انجام گرفت شامل کالاهاي تراز اول اين کشور باشد.
روزنامه شرق

شرق: طبق آمار رسمي منتشرشده، ميزان واردات از کشور چين با توجه به آمار گمرک از سال 1384از ميزان دو ميلياردو 160 ميليون دلار به ميزان هشت ميلياردو 175 ميليون دلار در سال 1391، 278 درصد افزايش پيدا کرده است که البته اين آمار بدون محسوب شدن آمار واردات قاچاق برآورد مي شود. پيش از آغاز دولت احمدي نژاد که دوران رونق تجارت در ايران بود بيشتر کشورهاي طرف معامله تجاري با ايران که شاهد بيشترين حجم واردات و صادرات در آمار سالانه گمرک بوديم کشورهاي غربي بودند که اگر نگاهي موشکافانه به واردات از اين کشورها داشته باشيم به اين نکته مي رسيم که کيفيت کالاهاي وارداتي از اين کشورها و گارانتي محصولات آنها در سطح استانداردهاي بين المللي قرار داشت و اين مبادلات باعث قرارگرفتن نام ايران در بين کشورهايي مي شد که در کريدور بين المللي تجاري تراز اول هستند ولي پس از آغاز دولت احمدي نژاد و تغيير سياست گذاري تجارت بين المللي او به سمت کشورهاي شرقي و آفريقايي، شاهد افزايش واردات کالاهاي بي کيفيت از کشورهايي نظير چين، امارات و هند بوديم که پس از آغاز تحريم ها به دليل تسهيل خريد نفت از طرف کشور چين، واردات بسياري از کالاهاي مورد نياز کشور در انحصار اين کشور درآمد. پس از آغاز تحريم ها هم که شاهد خروج تمام شرکت هاي اروپايي از ايران بوديم فرصتي پيش آمد تا به قولي کاسبان تحريم دروازه واردات کشور را براي کالاهاي چيني بگشايند و شاهد حضور پررنگ کالاهاي چيني و نابودي صنايع ملي باشيم. امروزه در حالي چين تبديل به دومين واردکننده بزرگ به ايران شده است که هشت سال پيش، پنجمين رتبه را در بين واردکننده هاي کالابه ايران داشت. پس از مذاکرات ژنو اميدهايي براي براي برگشت روابط تجاري با کشورهاي اروپايي در اقتصاد ايران و پيش بيني هايي حاکي از کاهش نقش «پکن» در تجارت خارجي ايران رايج شد. اما در چنين فضايي رييس اتاق مشترک ايران و چين، تاکيد کرد: «برنامه ما با چين براي توسعه روابط اقتصادي درازمدت است. اگر غربي ها هم بيايند چون ما روابطمان با غرب آن طور که دلمان مي خواهد حسنه نيست، بنابراين روابط با چين را توسعه مي دهيم.» به گزارش «مهر» اسدالله عسگراولادي همچنين با اعلام اينکه «پول هاي ايران در چين بلوکه نشده بلکه متوقف است»، افزود: «قرار شد براساس توافق در ازاي صادرات ايران به کشور چين اين پول ها به صورت کالاوارد ايران شود.» وي در نشست بررسي فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري مازندران و چين که در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي مازندران برگزار شد با اشاره به شايعاتي درخصوص واردات سنگ قبر از چين اظهار کرد: «سنگ قبر از چين وارد ايران نمي شود.» رييس اتاق مشترک ايران و چين با بيان اينکه «ما از چين کفن وارد نمي کنيم بلکه پارچه وارد مي کنيم»؛ گفت: «اگر روي آن پارچه چيزي نوشته مي شود به سفارش افراد صورت مي گيرد.» عسگراولادي تصريح کرد: «به منظور توسعه تجارت ضرورت دارد تجار در نمايشگاه هاي چين شرکت کنند. وي آمادگي اتاق بازرگاني ايران و چين را جهت ارايه هر نوع خدمات به بازرگانان و تجار اعلام کرد. سعيد ليلاز در گفت وگو با «شرق» اعلام کرد تجارت با چين را بايد بدون نگاه سياسي بررسي کرد و اگر از ديدگاه اقتصادي اين روابط تجاري را بررسي کنيم بايد تصريح کنم که چين در حال حاضر تبديل به يک کارخانه توليد جهاني شده است و واردات از اين کشور ربطي به شرايط تحريم و لغو آن ندارد گرچه با وجود لغو تحريم ها بايد نسبت واردات از چين کاهش پيدا کند و در مواردي که مي توان کالايي را با کيفيت بيشتر از کشورهاي اروپايي وارد کرد بايد بازرگانان کشور به آن سمت گرايش پيدا کنند. اين کارشناس اقتصادي در مورد وجود کالاهاي بي کيفيت چيني در بازار ايران هم گفت: اين موضوع مربوط به سياستگذاري اشتباه دولت در پايين نگاه داشتن قيمت ارز است که قدرت رقابت را از توليدکننده هاي ايراني گرفت و با کاهش قدرت خريد مردم در سال هاي اخير طبيعي بود که به دليل قيمت تمام شده بالاي کالاهاي توليد شده داخل با قيمت پايين محصولات بي کيفيت چيني اين کالاها توانستند جاي توليدات داخل را بگيرند. در پايان آيت، کارشناس، اظهار اميدواري کرد که با کاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم شاهد رونق گرفتن واردات کالاهاي با کيفيت غربي به ايران باشيم و اگر وارداتي هم از چين انجام گرفت شامل کالاهاي تراز اول اين کشور باشد. 

  روزنامه شرق