بانک جهاني از بهبود اقتصاد چين خبر داد

رئيس بانک جهاني اعلام کرد؛ احتمالاً چين با وجود طرح اصلاحات ساختاري براي ايجاد توازن دوباره در اقتصاد خود، به رشد جديدي دست يابد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شينهوا، وي در نشستي خبري در شانگهاي گفت: ما فکر مي‌کنيم رشد اقتصادي چين امسال حدود 7.5 درصد خواهد بود.
دولت چين اوايل اين ماه آمار و ارقامي از شاخص‌هاي اقتصادي منتشر کرد که بهتر از پيش بيني‌ها بود. به موجب اين آمار ميزان صادرات و توليد صنعتي در اين کشور در ماه اوت افزايش يافت که حاکي از بهبود وضعيت اقتصادي چين است.
رشد اقتصادي چين سال گذشته 7.7 درصد بود که کندترين روند رشد اين کشور از سال 1999 محسوب مي‌شد.
رشد اقتصادي چين از  7.7 درصد در سه ماهه نخست امسال به  7.5 درصد در دوره سه ماهه منتهي به ژوئن کاهش يافت.
اين در حاليست که رشد اقتصادي چين در سه ماهه آخر سال 2012 هفت و نه دهم درصد بود.
مقامات چين تاکنون به ارائه مشوق‌هاي اقتصادي کلان تمايل نشان نداده‌اند،‌ اما قول داده‌اند اصلاحات ساختاري براي کاهش وابستگي اقتصادي کشور به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و افزايش تکيه بر تقاضا به عنوان موتور اصلي محرک رشد اقتصادي اجرا کنند.
باشگاه خبرنگاران
رئيس بانک جهاني اعلام کرد؛ احتمالاً چين با وجود طرح اصلاحات ساختاري براي ايجاد توازن دوباره در اقتصاد خود، به رشد جديدي دست يابد.به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شينهوا، وي در نشستي خبري در شانگهاي گفت: ما فکر مي‌کنيم رشد اقتصادي چين امسال حدود 7.5 درصد خواهد بود.دولت چين اوايل اين ماه آمار و ارقامي از شاخص‌هاي اقتصادي منتشر کرد که بهتر از پيش بيني‌ها بود. به موجب اين آمار ميزان صادرات و توليد صنعتي در اين کشور در ماه اوت افزايش يافت که حاکي از بهبود وضعيت اقتصادي چين است. رشد اقتصادي چين سال گذشته 7.7 درصد بود که کندترين روند رشد اين کشور از سال 1999 محسوب مي‌شد. رشد اقتصادي چين از  7.7 درصد در سه ماهه نخست امسال به  7.5 درصد در دوره سه ماهه منتهي به ژوئن کاهش يافت.اين در حاليست که رشد اقتصادي چين در سه ماهه آخر سال 2012 هفت و نه دهم درصد بود. مقامات چين تاکنون به ارائه مشوق‌هاي اقتصادي کلان تمايل نشان نداده‌اند،‌ اما قول داده‌اند اصلاحات ساختاري براي کاهش وابستگي اقتصادي کشور به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و افزايش تکيه بر تقاضا به عنوان موتور اصلي محرک رشد اقتصادي اجرا کنند.


باشگاه خبرنگاران