رییس کمیته واردات اتاق ایران به پانا خبر داد: واردات سنگین با کارت های بازرگانی یک بار مصرف

خبرگزاری پانا : رییس کمیته واردات اتاق ایران با بیان اینکه امکان سوء استفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد ،گفت : کارت هایی به نام کارتهای یکبار مصرف وجود دارد که با آنها واردات سنگین در یک مرحله انجام می شود و زمانی که نهادهای مالیاتی برای اخذ مالیات مراجعه می کنند با فردی مواجه می شوند که در حداقل های معیشت خود دچار مشکل است .
۱۳۹۳ چهارشنبه ۴ تير ساعت 08:38
مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره انتقاداتی که به کارت بازرگانی وجود دارد ،گفت: در هر رسته ای از فعالیت های اجتماعی متخلفینی وجود دارند که از خلاهای قانونی سوء استفاده می کنندو مطابق قوانین موجود کشور نمی توان افراد جامعه را از حق داشتن کارت بازرگانی محروم کرد.
وی افزود: کارت هایی به نام کارتهای یکبار مصرف وجود دارد که با آنها واردات سنگین در یک مرحله انجام می شود و زمانیکه نهادهای مالیاتی برای اخذ مالیات مراجعه می کنند با فردی مواجه می شوند که در حداقل های معیشت خود دچار مشکل است .
وی ادامه داد: در دو سال گذشته برای اخذ کارت بازرگانی شرایط و اهلیتی تعیین شده است که اگرچه نمی تواند جلوی تخلفات را بگیرد اما مدت زمان آن را به یکسال کاهش داده است.
حریری در پاسخ به این پرسش که سیاست های تجاری کشور را در طول ماه های گذشته چگونه ارزیابی می کنید اظهار کرد: به تعبیر رئیس جمهور در حال آواربرداری از اقتصاد ایران هستیم و در حال جبران عملیات تخریبی در حوزه اقتصاد و تجارت هستیم که به سامان رساندن آن نیازمند یک زمان معقول است.
حریری گفت: تا همین جا در حوزه تجارت به نسبت سایر حوزه ها پیشرفت مناسب تری وجود داشته و مقررات زدای از تجارت آغاز شده است و برداشتن طرح شبنم و حذف پیمان سپاری ارزی از جمله مواردی است که به تسهیل روند تجاری کمک کرده است در آینده نیز قرار است درباره ترتیبات ثبت سفارش تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
وی عنوان کرد: در گمرک تمهیدات مناسبی برای ترخیص کالا صورت گرفته و همه اینها نوید آن را می دهد که به سمت حذف مقررات زائد در حرکت هستیم.