مستخدمین حسینی در گفتگو با ایلنا: تجمیع سرمایه بانک های کوچک موجب توسعه اقتصادی می‌شود

با ادغام بانک‌های کوچک و تجمیع سرمایه آن‌ها پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
یک کارشناس ارشد بانکداری با بیان این مطلب که تعداد بانک در کشور نشان‌دهنده توسعه اقتصادی نیست، گفت: با ادغام بانک‌های کوچک و تجمیع سرمایه آن‌ها پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این مهم موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.    
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد اقتصاد بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که تعداد بانک در اقتصاد کشور نشانه توسعه کشور نیست، اظهار داشت: اینکه بانک‌ها به چه میزان تسهیلات می‌دهند و موجب تقویت تولید می‌شوند را می‌توان مبنایی برای توسعه دانست.
وی افزود: تولید کشور در حال حاضر نه تنها بیان‌گر یک اقتصاد بیمار است بلکه یک پس رفت رو به عقب را نشان می‌دهد.
مستخدمین حسینی در خصوص اینکه در این وضعیت بهترین تصمیم چه می‌تواند باشد، گفت: بانک های کوچک باید باهم ادغام شوند و با هم‌افزایی که ایجاد می شود قادر به پرداخت تسهیلات بیشتر خواهند بود.
این کارشناس ارشد بانکداری با تاکید بر اینکه باید یکی از اولویت‌های بانک‌ مرکزی اجرایی کردن این راهکار باشد ادامه داد: این بانک های کوچک نقشی در توسعه اقتصادی کشور ندارند و با تجمیع سرمایه شان است که می‌توانیم نقش آن ها را در اقتصاد ببینیم.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار و افزایش کیفیت خدمات در شرایط کنونی می‌تواند تاثیرگذار باشد.