خدمات اخذ ویزا هنگ کنگ

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات ویزا هنگ کنگ :


1-    فرم ویزای مربوط به اداره مهاجرت هنگ کنگ را از {اینجا} دانلود و با استفاده از نرم افزار مربوطه آنرا پر نمایند.

در صورتیکه برای پر کردن فرم احتیاج به راهنمایی دارید می توانید به {این} صفحه مراجعه کنید.

2-    فرم تقاضای ویزای هنگ کنگ از اتاق بازرگانی ایران و چین را از {اینجا} دانلود نمایند و پس از پر نمودن جاهای خالی به همراه مدارک ذکر شده در این فرم به دبیرخانه مسترد دارید.توجه:

۱- مدارک ویزا هر روز ساعت ۱۱:۳۰ – ۸:۳۰ دریافت می گردد.

۲-  زمان صدور ویزای هنگ کنگ حداقل 30 روز و حداکثر 60 روز می باشد.لذا امکان تحویل ویزا پیش از زمان یاد شده امکان پذیر نمی باشد.
3-  جهت دریافت ویزا،ارائه اصل گذرنامه الزامی است.