تسلیت خدمت جناب آقای مهندس مسعود دانشمند

جناب آقای مهندس مسعود دانشمند
عضو محترم هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

هیات مدیره و دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر گرامیتان تسلیت عرض نموده و برای خانواده محترمتان صبر جمیل آرزومند است.