نماینده چین: همکاری در زمینه آب و هوا زمینه مهم در همکاری جنوب- جنوب است

لیو جن مین معاون رییس گروه نمایندگان چین در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مراکش و معاون وزیر خارجه چین 14 نوامبر اظهار کرد، همکاری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی اولویت مهم همکاری جنوب- جنوب است. چین کشورهای پیشرفته را به انجام تعهدات خود دعوت کرده و در عین حال از مقابله کشورهای در حال توسعه دیگر با تغییرات اقلیمی پشتیبانی می‌کند.
به گفته وی، ضعف کشورهای در حال توسعه در کمبود توانایی مالی و فناوری است. توانایی این کشورها در مقابله با بحران اقتصادی و مالی ضعیف بوده و در راه تحقق توسعه پایدار با چالش‌های بسیار رو به رو هستند.
وی افزود: چین به عنوان کشور در حال توسعه، با این مشکلات و چالش‌ها رو به رو بوده و در طولانی مدت به طور فعال در تقویت همکاری جنوب- جنوب شرکت دارد و به عنوان مکمل مهم همکاری جنوب- شمال، همکاری جنوب- جنوب در زمینه یاری به کشورهای در حال توسعه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش ویژه ایفا می‌کند. مقابله با تغییرات اقلیمی به تدریج به اولویت مهم در همکاری چین با کشورهای در حال توسعه تبدیل می‌شود.
رادیو چین