نگاه های سنتی حاکم بر بخش خصوصی ، صادرات کشور را با مشکل مواجه کرد

معاون توسعه و تجارت ایران گفت: نگاه های سنتی حاکم در بخش خصوصی برای انجام صادرات، این حوزه را با مشکل زیادی مواجه کرده است.

محمدرضا مودودی روز پنجشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان برتر مازندران در ساری افزود : نگاه های سنتی در حوزه صادرات باعث شده تا ما توفیق چندانی برای توسعه و رونق صادرات در کشور نداشته باشیم.
وی یکی از نگاه های سنتی را اصرار صادرکنندگان به انتقال کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی داخل به خارج با تکیه بر روش های سنتی گذشته دانست.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکثر این صادرات ما از سوی تجار و شرکت های خارجی انجام می شود و کمتر شرکت ها و تجار با برند داخلی در این بخش نقش دارند.
مودودی افزود : همچنین بیشتر صادرات ما به کشورهایی انجام می شود که از لحاظ امنیتی و سیاسی دارای ثبات نیستند و در صورت برقراری ثبات در این کشور امکان رقابت ما نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود : براساس بررسی از صادرکنندگان ایرانی در سال جاری حدود 40 درصد از صادرکنندگان کشور فاقد استاندارد های جهانی برای این کار هستند.
وی اضافه کرد : همچنین صرفا 27 درصد ازتجار و شرکت های صادرکننده ایرانی در کشورهای مقصد دفتر فروش دارند و 73 درصد از این تجار و شرکت ها در کشورهای مقصد و هدف صادراتی دفتر فروش ندارند.
معاون سازمان توسعه و تجارت ایران همکاری صرفا پنج درصد از صادرکنندگان ایرانی با شرکت های بین المللی صادراتی و صادر نشدن 81 درصد از محصولات ایرانی بدون برند معتبر را از دیگر چالش های صادرات و نگاه های سنتی موجود در این بخش اعلام کرده است.
وی اضافه کرد : باید بخش خصوصی ما نگاه های سنتی خود را در حوزه صادرات تغییر دهد و بتواند با تجربه جهانی دیدگاه های مدرن و به روز را در این حوزه حاکم کند.
** حمایت از بخش خصوصی برنامه اول دولت
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که دولت تدبیر و امید حمایت از بخش خصوصی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و این برنامه در تمام زیرمجموعه دولت در حال نهادینه است.
مودودی افزود : اگرچه ممکن است که برخی از زیرمجموعه ها همچنان نگاه های دولتی در آنها حاکم باشد، ولی دولت برنامه خود را برای حمایت از بخش خصوصی تدوین کرده است.
وی افزایش سهم 70 درصدی ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی و ارتقاء سهم کالاهای غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را از نمودارهای حمایت دولت از بخش خصوصی و صادرات دانست.
وی اضافه کرد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی به ناچار برای کسب درامد نیاز به افزایش صادرات غیر نفتی دارد و با این رویکرد نیز برنامه ریزی کرده است.
وی نبود زیرساخت و تفکر صادراتی را مهمترین مانع برای صادرات کالاهای غیرنفتی در کشور دانست و بر رفع این مشکلات نیز تاکید کرد.
ایرنا