قاسمی: رایزنی ایران با چین برای انتقال پول "صادرات محصولات پتروشیمی"

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اختلال پیش آمده درباره انتقال پول «صادرات محصولات پتروشیمی» به بحث تحریم‌ها و یا سایر موضوعات مشخص دیگر باز نمی‌گردد و برای حل این مشکل با چینی‌ها در حال مذاکره هستیم.

بهرام قاسمی درباره موانع وصول درآمدهای ارزی کشور به ویژه انتقال پول «صادرات محصولات پتروشیمی» به چین اظهار کرد:  پیش‌تر در ارتباط با وجود پول های ایران در عمان مسائلی وجود داشت که با تماس‌ها و رایزنی‌های مکرر مسئولان و کارشناسان سیاسی و بانکی دو کشور فیصله پیدا کرد.
وی درباره انتقال پول «صادرات محصولات پتروشیمی به چین» نیز گفت: اختلال پیش آمده به بحث تحریم‌ها و یا سایر موضوعات مشخص دیگر بازنمی‌گردد بلکه ناشی از مقررات داخلی دولت چین در ارتباط با مقوله صادرت و واردات است.  بخشی از این مقررات جدید پکن در حوزه پتروشیمی به سبب نوع مبادلات بانکی در این حوزه مقداری مزاحمت و کندی ایجاد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل با چینی‌ها در حال مذاکره هستیم و این مشکل در مسیر حل و فصل قرار دارد و تاکید می‌کنم که این امر یک بحث سیاسی نیست بلکه صرفا مرتبط با مباحث بانکی و فنی است.