اقتصاد چین از سال 2012 تا 2016 به روایت آمار

به  نقل خبرگزاری شین‌هوا، ¬اداره ملی آمار چین روز جمعه گزارشی از دستاوردهای اقتصادی این کشور از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012 منتشر کرد که مهمترین بخش های آن شامل موارد زیر است:
تولید ناخالص داخلی چین در سال های 2013 تا 2016 سالیانه 7.2 درصد در مقایسه با 2.5 درصد میانگین جهانی و 4 درصد میانگین کشورهای در حال توسعه افزایش یافت.
تولید ناخالص داخلی چین بر حسب قیمت های ثابت در سال 2016 به میزان 32 درصد نسبت به سال 2013 افزایش یافت.
سهم تولید ناخالص داخلی چین از اقتصاد جهانی در سال 2016 با افزایش سه درصدی نسبت به سال 2012 به 15 درصد رسید.
سهم میانگین چین در رشد اقتصاد جهانی در سال های 2013 الی 2016 بیش از سی درصد بود که بیشترین میزان در میان تمامی کشورها بود و از مجموع سهم آمریکا، منطقه یورو و ژاپن بر روی هم بیشتر بود.
سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 با افزایش 29 درصدی نسبت به سال 2012 و  با احتساب تورم به 53 هزار و 980 یوان (7939 دلار) رسید که رشد میانگین سالانه 6.6 درصد را نشان می دهد.
سرانه درآمد ناخالص داخلی از 5940 دلار در سال 2012 به بیش از 8 هزار دلار در سال 2016 افزایش یافت و  چین در این شاخص از رتبه 112 در سال 2012 به رتبه 96 در سال 2015 ارتقاء یافت.
بخش صنعت از سال 2013 تا 2016 سالانه به طور متوسط 8 درصد رشد داشت. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 45.3 درصد در سال 2012 به 51.6 درصد در سال 2016 افزایش یافت.
سهم مصرف نهایی در رشد اقتصادی از 47 درصد در سال 2013 به 64.6 درصد در سال 2016 افزایش یافت.
سهم بودجه تحقیق و توسعه با افزایش 50.5 درصدی نسبت به سال 2012 به 1.55 تریلیون یوان در سال 2016 رسید. سهم منابع تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی نیز در همین دوره از 1.91 به 2.8 درصد افزایش یافت.
5 سال پیش طول خطوط راه آهن چین 98 هزار کیلومتر بود که در سال 2016 به 124 هزار کیلومتر رسید و طول خطوط راه آهن سریع السیر نیز از کمتر از ده هزار کیلومتر به بیش از 22 هزار کیلومتر رسید که بزرگترین شبکه خطوط آهن سریع السیر در جهان است.
ارزش تجارت خدمات با رشد 36.7 درصدی نسبت به سال 2012 به 657.5 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش میانگین 8.1 درصدی سهم آن در تولید ناخالص داخلی است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز با رشد متوسط سالانه 3.1 درصدی بین سال های 2013 تا 2016 به 489.4 میلیارد دلار رسید.
شمار افراد فقیر در مناطق روستایی از 98.99 میلیون نفر در سال 2012 به 43.35 میلیون نفر در سال گذشته کاهش پیدا کرد.
از سال 2012 تا 2016 میزان مصرف انرژی و آب به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 17.9 و 25.4 درصد کاهش پیدا کرد.