چین دومین سرمایه گذار خارجی جهان شد

نتایج گزارشی که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد چین از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه دوم جهان قرار دارد.

به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری تلویزیونی سی سی تی وی چین، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد برای نخستین بار چین از نظر سرمایه گذاری های  مستقیم در رتبه دوم جهان قرار گرفت.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چین در سال 2016 با 44 درصد افزایش به 183 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس گزارش  سال 2017 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سرمایه گذاری های جهانی  در سال 2016، با حدود دو درصد کاهش به یک هزار و 750 میلیارد دلار رسید. علت این کاهش نیز  رشد اقتصادی ضعیف جهان و مخاطرات سیاسی اعلام شده است. جریان سرمایه گذاری های به سوی کشورهای در حال توسعه امسال بیش از حد کاهش یافته است، در حالی که  جریان سرمایه گذاری های مستقیم از کشورهای توسعه اندکی رشد داشته است.
علت اصلی آن نیز کاهش سرمایه گذاری های شرکت های چند ملیتی اروپایی  در دیگر کشورهای جهان بوده است.
در گزارش امسال کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آمده است آمریکا رتبه نخست جهان را از نظر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به خود اختصاص داده است.
از این رو، آمریکا نخستین کشور میزبان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بوده است.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی  که طی امسال در آمریکا صورت گرفته است به 391 میلیارد دلار می رسد. بعد از آمریکا ،انگلیس و چین هر کدام به ترتیب با 254 و 34 میلیارد دلار در رتبه های دوم و سوم جهان قرار می گیرند.
گزارش امسال کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  حاکی از آن است که سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال های آینده به روند رشد خود ادامه خواهد داد.
به طوری که رقم جهانی آن  با پنج درصد افزایش به 1800 میلیارد در سال 2017، خواهد رسید.
رقم این شاخص در سال 2018 نیز به هزار و 850 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم هنوز با  رقم 1900 میلیارد دلاری که در سال 2007 از نظر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان به ثبت رسید فاصله دارد.