مقام مسئول:ارائه اظهارنامه شرط برخورداری ازهرگونه تسهیلات مالیاتی است

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می گوید: صاحبان مشاغل برای بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
«نادر جنتی» روز شنبه اظهار داشت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است .
وی افزود: اگر صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات هستند، مشمول جرائم نیز خواهند شد.
جنتی خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل تا 31 خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه امور مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR اقدام کنند.

ایرنا