برنامه مهار تورم، دلیل اصلی رکود صنایع کشور است

یک فعال حوزه صنعت گفت: بهترین راهکار برای برون رفت از رکود فعلی جذب سرمایه و تزریق آن به سیستم تولید و صنعت کشور است.
عبدالحمید بهین فر ،فعال حوزه صنعت گفت:دلیل عمده رکود در صنعت کشور این است که برنامه های مهار تورم دولت موجب کاهش شدید نقدینگی در  جامعه شده است و در نتیجه بسیاری از پروژه های دولتی که در دست پیمانکاران بخش خصوصی بوده ،خوابیده است.
وی در ادامه افزود:بهترین راهکار برای برون رفت از رکود فعلی جذب سرمایه و تزریق آن به سیستم تولید وصنعت کشور است.
این فعال حوزه صنعت کشور بیان کرد:به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر ،رکود و عدم همکاری بانک ها در تسهیلات دهی به حوزه صنعت ،رغبت جوانان به کار آفرینی و فعالیت در بخش های صنعتی به شدت افت کرده  است.
وی در پایان تاکید کرد:باید به انجمن ها و اتحادیه های صنفی بهای بیشتری داده شود و آنها را در تصمیم گیری های مربوط به صنعت دخیل کنیم تا بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در صنعت کشور باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان