معاون وزیر اقتصاد: آخرین مهلت پرداخت مالیات مشاغل پایان خرداد است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال 1395 حداکثر 10 برابر معافیت ماده 84 ( به میزان 156 میلیون تومان) باشد، تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند و تا پایان خردادماه، نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام نمایند.

سیدکامل تقوی نژاد اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مالیات عملکرد سال 1395 کل صاحبان مشاغل گروه سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال گذشته حداکثر 10 برابر معافیت ماده 84 ( 156 میلیون تومان) باشد، با افزایش هشت درصد نسبت به مالیات قطعی سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می شود و مودیان باید این مالیات مقطوع را در فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه پرداخت کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیانی که این دستورالعمل را می پذیرند باید مالیات خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند، اظهارداشت: مالیات مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را بصورت یکجا در خردادماه 1396 ندارند، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: پذیرش این دستورالعمل سبب تسریع روند رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1395 می شود.
تقوی نژاد با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 گفت: مودیان مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 1395، حداکثر تا 31 خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.
وی تاکیدکرد: مودیان می توانند از طریق سامانه www.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی اقدام کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی دارد، گفت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.ایرنا