پیشنهاد برنامه مسیرهای اقتصادی آبی از سوی چین برای طرح جاده ابریشم دریایی

چین طرحی برای 3 مسیر آبی اقتصادی اقیانوس محور معرفی کرده است که آسیا را به آفریقا ، اقیانوسیه ، اروپا و فراتر از آن متصل می کند تا همکاری های دریایی طرح کمربند و جاده را توسعه دهد .
این طرح شامل چشم اندازی برای همکاری های دریایی طرح کمربند و جاده است که روز سه شنبه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و اداره دولتی اقیانوسیه آن را مطرح کردند .
چین خواهان مشارکت در همکاری های دریایی چند جانبه و گسترده و ساخت فرصت های همکاری جامع و آزاد با کشورهای مجاور جاده دریایی ابریشم قرن 21 است که مشارکت آبی پایاپای را ارتقا می دهد و طبق اسناد از موتور آبی برای توسعه پایدار استفاده می کند .
این سه مسیر اقتصادی آبی مشارکت های دریایی دارای اولویت هستند .
مسیر اقتصادی آبی چین – اقیانوس هند – آفریقا - دریای مدیترانه از طریق جنوب دریای چین به سمت اقیانوس هند (سمت غرب) حرکت می کند و با مسیر اقتصادی چین –شبه جزیره هند و چین متصل می شود و با مسیرهای اقتصادی چین – پاکستان ، بنگلادش – چین – هند – میانمار مرتبط می شود .
مسیر چین – اقیانوسیه – جنوب اقیانوس آرام از طریق دریای جنوب چین به اقیانوس آرام (به سوی جنوب) وصل می شود ، در حالی که طبق پیش بینی ها مسیر اقتصادی دیگری از طریق اقیانوس اطلس شمالی به اروپا متصل می گردد.
طبق این اسناد کشورهای مجاور جاده ابریشم (در قرن 21) باید فضاهای دریایی را به اشتراک بگذارند و اقتصاد دریایی را رونق بخشند که هدف آن حفظ محیط های دریایی ، ارتباط درون دریایی ، امنیت دریایی و اداره اقیانوس های مشترک است .
طبق این اسناد که دستاورد کنفرانس همکاری های بین المللی انجمن کمربند و جاده در ماه می می باشند ، چین به ماهیت صلح و همکاری جاده ابریشم ، آزادی و گستردگی ، یادگیری و سود متقابل ، پذیرش تفاوت ها و ایجاد تفاهم پایبند است.
این دولت متعهد به رعایت قوانین بازار و مقررات بین المللی و کمک به نقش آفرینی موسسات می باشد . همچنین این سند بر توسعه مشترک و توزیع مزایا بین کشورهای شرکت کننده تاکید می نماید. طبق اسناد ما در برنامه ریزی و توسعه با هم همکاری می کنیم و ثمره های همکاری را تقسیم می کنیم .  منبع : شانگهای نیوز