افزایش شرکت های جدید در 9 ماه نخست سال در چین

بر اساس اطلاعات موجود ضمن تلاش های دولت در راستای تشویق کارآفرینی و نوآوری تعداد شرکت های چین در 9 ماه نخست سال افزایش یافت .
طبق آمار اداره کل صنعت و بازرگانی چین (SAIC) 4/51  میلیون شرکت جدید در بازه ژانویه – سپتامبر با میانگین 16،500 شرکت در روز  تاسیس شد که نسبت به سال قبل 12/5افزایش داشته است .
در سه ماهه سوم شرکت های جدید بیش از 25 درصد در بازار اشتغال زایی کردند.
69/7 درصد از شرکت های تاسیس شده در سه ماهه سوم سال گذشته به مدت یک سال پس از تاسیس به فعالیت خود ادامه دادند و تقریباً 7/42 میلیون نفر در این شرکت ها استخدام شدند که این رقم در زمان آغاز به کار 6/27 میلیون نفر بود .
به گفته یو فاچانگ سخنگوی اداره کل صنعت و بازرگانی چین پیدایش نهادهای بازار جدید مخصوصاً شرکت های نوآوری ، ریز بنیادهای رشد اقتصادی مداوم را تقویت کرده است .
چین در راستای ایجاد فضای تجاری بهتر در تلاش است . دولت با تسهیل روند تایید ، کاهش هزینه های مشارکت و ارائه خدمات فناوری محور عملکرد خود را تغییر می دهد تا بازار بتواند در اقتصاد نقش آفرینی کند .
منبع : شینهوآ