رشد اقتصادی چین به شش ممیز 9 درصد رسید

چین در تازه ترین آمار رسمی رشد اقتصادی خود را در 9 ماه سال جاری میلادی شش ممیز 9 درصد اعلام و پیش بینی کرده است که رشد این کشور در نیمه دوم سال نزدیک به 7 درصد خواهد بود.

به نقل از تارنمای اداره ملی آمار چین و وزارت بازرگانی ، ارزش تولید ناخالص داخلی چین در این مدت به بیش از هشت هزار و 960 میلیارد دلار رسیده است.
این اداره می افزاید که رشد اقتصادی چین برای این مدت از سال نزدیک به شش و نیم درصد پیش بینی شده بود اما با توجه به بهبود وضعیت صادرات و توسعه صنایع خدماتی از هدف گذاری ها بیشتر شده است.
در کل نیمه اول سال جاری میلادی رشد اقتصادی چین شش ممیز 9 درصد بوده و در سه ماهه سوم سال نیز به شش ممیز 8 درصد رسیده است.
رشد بخش خدمات در 9 ماه سال 2017 میلادی هفت ممیز 8 درصد و برای بخش های صنعتی شش ممیز هفت درصد اعلام شده که از شش درصد سال قبل به مراتب بیشتر بوده است.
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در این مدت هم هفت و نیم درصد بوده که به دلیل محدودیت های دولت در این عرصه سه دهم درصد کمتر از دوره مشابه سال 2016 میلادی بوده است.
این آمار در شرایطی منتشر می شود که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بسیاری از ساختارها و سازمان های مالی و بانکی دنیا اعلام کرده اند رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی از پیش بینی های قبلی بالاتر خواهد بود.