اندیشه شی جین پینگ با عنوان سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید در اساسنامه حزب کمونیست چین تایید شد

نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که به مدت هفت روز برگزار شد، صبح امروز 24 اکتبر در شهر پکن به پایان رسید. دوره جدید کمیته مرکزی حزب کمونیست چین متشکل از 204 عضو و 172 عضو علی البدل و دوره جدید کمیته مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین متشکل از 133 عضو از سوی نوزدهمین کنگره ملی نمایندگان این حزب انتخاب شدند. در این کنگره نیز با تصویب طرح اصلاحی اساسنامه حزب کمونیست چین، اندیشه شی جین پینگ با عنوان سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید در اساسنامه حزب کمونیست چین تایید شد.
نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گزارش شی جین پینگ را که به نمایندگی از هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مطرح شده، به تصویب رسانده و این گزارش را به عنوان اعلامیه سیاسی و برنامه عملیات پایبندی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید از سوی اقلیت های ملی مختلف چین در راس هدایت حزب کمونیست چین و سند برنامه نویسی مارکسیسم عنوان کرد. کنگره با تصویب قطع نامه دستاوردهای هجدهمین کمیته مرکزی بازرسی انضباطی در ساختار امور حزبی و مبارزات با فساد را مثبت ارزیابی کرد.
نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین با تصویب طرح اصلاحی اساسنامه حزب کمونیست چین، با اتفاق آرا اندیشه شی جین پینگ با عنوان سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید را در موضوعات اساسنامه حزب کمونیست چین تایید کرده و همراه با مارکسیسم لنینیسم، اندیشه مائو زدونگ، نظریه دنگ شیائوپینگ، تفکر مهم "سه نماینده" و مفهوم علمی توسعه به عنوان راهنمای هدایت حزب کمونیست چین تعیین شده است.
شی جین پینگ ریاست مراسم اختتامیه نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین را بر عهده گرفت و خواستار الحاق محکم حزب کمونیست چین با مردم کشور و ادامه تلاش‌های اقلیت‌های ملی برای تحقق اهداف عظیم شکوفایی ملت و دستیابی به زندگی زیبا شد.