توجه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به پیشنهاد یک کمربند- یک جاده و پایبندی چین بر مسیر توسعه صلح آمیز

اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در آستانه پایان نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در گفت و گو با خبرنگار رادیوی بین‎المللی چین گفت: نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین نشستی مهم برای حزب کمونیست چین در یک شرایط جدید تاریخی است و تاثیری عمیقی بر آینده چین خواهد گذاشت.
وی گفت که در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، پیشنهاد یک کمربند- یک جاده و پایبندی چین بر مسیر توسعه صلح آمیز بیشتر مورد توجه او قرار گرفته است و در ادامه افزود: اولین موضوع در گزارش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، با توجه به روابط ایران و چین، پیشنهاد یک کمربند- یک جاده است. ایران مایل است به یک شریک خوب برای چین در یک کمربند- یک جاده تبدیل شود. موضوع دوم این است که چین همچنان بر راه توسعه صلح آمیز پایبند است و موضع دوستانه و صلح آمیز خود را به کشورهای همسایه آسیا خود معرفی می کند و سوم این که چین از حل مناقشات بین المللی با روش مسالمت آمیز و حل مسایل از طریق توسعه صلح آمیز و رایزنی بین‎المللی طرفداری می کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در 5 سال آینده، اقتصاد چین همچنان رشد کند و جایگاه بین المللی این کشور بیش از پیش ارتقا یابد.