رشد 15/9 درصدی حجم مبادلات چین از ژانویه تا اکتبر

طبق آمار رسمی ، حجم مبادلات خارجی چین در 10 ماه نخست سال جاری با افزایش 15/9 درصدی نسبت به سال گذشته به 22/52تریلیارد یوان (39/3 تریلیارد دلار آمریکا) رسید .
بر اساس اداره کل امور گمرک ، صادرات و واردات به ترتیب با افزایش 12/41 درصدی و 21/5 درصدی به 12/41 تریلیارد یوان و 10/11 تریلیارد یوان رسیدند.
منبع : شینهوآ