کاهش مالیات ها در چین توسط برنامه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده

از می سال گذشته با شروع برنامه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات شرکت ها بیش از 1 تریلیارد یوان (حدود 150/6 میلیارد دلار آمریکا) کاهش یافته است .
طبق اداره مالیات ، به موجب اجرای برنامه اصلاحی تا پایان سپتامبر سال جاری بیش از 1/06تریلیارد یوان از مالیات صاحبان کسب و کار کاهش یافت  و مالیات فعالیت های تجاری با مالیات ارزش افزوده جایگزین شد تا بار مالی مالیات ها کاهش یابد و محیط کسب و کار بهبود یابد .
اجرای برنامه مالیاتی برای دو دهه مهم ترین برنامه بوده است و پس از آن اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بخش اصلی اصلاح اقتصادی عرضه- تقاضای چین بوده است . این برنامه برای نخستین بار به صورت آزمایشی در سال 2012 اجرا شد و در می 2016 در سراسر کشور گسترش یافت.
طبق اداره مالیات گسترش برنامه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش شدید مالیات ، تشویق توسعه بخش خدمات ، حمایت از توسعه تولیدات و افزایش مصرف شده است .
به گفته لین جیانگ معاون موسسه پژوهشی منطقه تجارت آزاد در دانشگاه سان یات سن، برنامه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تقسیم مشاغل در چین رادر راستای جهانی سازی تخصصی تر کرده است که در نهایت موجب توسعه صنعت خدمات نوین شده است .
چین بر خدمات مخصوصا خدمات ارزش افزوده بخش فاینانس و فناوری برای کاهش وابستگی سنتی اقتصاد بر صنایع سنگین و سرمایه گذاری حساب کرده است .  
شورای دولتی چین در راستای پیشبرد اصلاحات نشست اجرایی هفته گذشته ، پیش نویسی در مورد لغو مقررات موقت مالیات بر کسب و کار و اصلاح مقررات موقت مالیات بر ارزش افزوده را تصویب نمود.
منبع : شینهوآ